Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

30-09-2021

CMSC Chương trình làm việc tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 371-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1690

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: