Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

BỘ MÁY TỔ CHỨC

06-03-2020

HUYỆN ỦY Thường trực Huyện ủy Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy; Ông Huỳnh Công Du – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Lê Khắc Tri...

HUYỆN ỦY

Thường trực Huyện ủy

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy;

Ông Huỳnh Công Du – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

Ông Lê Khắc Tri – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện;

 

Ban Chấp hành Huyện ủy Bàu Bàng khóa (đang cập nhật)

 

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: Căn 59, PTM Bàu Bàng, Khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại:   0274 3516651;

Fax:  0274​ 3516651;

E-mail: huyenuy.bb@binhduong.gov.vn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện

 

Chủ tịch HĐND huyện

Ông Nguyễn Thanh Khiêm

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ông Lưu Văn Long

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ông Trương Văn Tài

 

Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện:

Ban Pháp chế của HĐND huyện gồm:

 STT

 Họ và Tên

Chức danh

1

Ông Trương Văn Tài

Trưởng Ban

2

Ông Vũ Văn Nam

Phó Trưởng ban

3

Ông Phan Quốc Tuấn

Ủy viên

4

Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ

Ủy viên

 

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện gồm:

 STT

Họ và Tên

Chức danh

1

Ông Trần Quốc Hải

Trưởng Ban

2

Ông Võ Văn Trường

Ủy viên

3

Ông Nguyễn Phú Cường

Ủy viên

4

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Thành Phương

Ủy viên

 

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021:

 STT

Họ và Tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Thanh Khiêm

Chủ tịch HĐND huyện 

2

Ông Lê Khắc Tri

Chủ tịch UBND huyện 

3

Ông Lưu Văn Long

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Ông Trương Văn Tài

Phó Chủ tịch HĐND huyện kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện  

5

Ông Nguyễn Văn Thương

Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Ông Trần Quốc Hải

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

7

Ông Vũ Văn Nam 

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

8

Ông Bạch Văn Nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Bà Võ Thị Kim Nghĩa

Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy

10

Ông Võ Văn Trường

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

11

Ông Phạm Thanh Tân 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện

12

Ông Trần Văn Hưng 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện

13

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

14

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

15

Ông Nguyễn Thành Phương 

Phó Bí thư Thường trực xã Long Nguyên 

16

Ông Trần Xuân Lộc 

Phó Trưởng phòng Nội vụ

17

Ông Nguyễn Văn Trị 

Chính trị viên Ban CHQS huyện 

18

Ông Nguyễn Phú Cường 

Trưởng Phòng Kinh tế huyện 

19

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

20

Ông Phan Quốc Tuấn 

Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện

21

Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

22

Ông Nguyễn Văn Sang 

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

23

Ông Đỗ Văn Thanh 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

24

Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ

Trưởng Phòng Nội vụ

25

Bà Ngô Thu Hương

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa

26

Ông Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

27

Bà Nguyễn Thanh Thủy 

Giám đốc Công ty TNHH Bưởi Thanh Thủy 

28

Ông Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Xí nghiệp phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2, Căn A2-11 đường NC, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3516500.

Fax: 0274 3516501.

Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

 

/portals/0/LienHe/chandung/TRILK.jpg

Chủ tịch UBND huyện

Ông Lê Khắc Tri

 

/portals/0/LienHe/chandung/giauvt.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Võ Thành Giàu

 

/portals/0/LienHe/chandung/thuongnv.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Văn Thương

 

Các ủy viên UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Võ Hồng Bào

Trưởng Công an huyện

2

Ông Hoàng Hữu Diễn

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

3

Ông Nguyễn Phú Cường

Trưởng phòng Kinh tế

4

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

5

Ông Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng Y tế

6

Ông Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

7

Ông Nguyễn Văn Sang

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ

Trường phòng Nội vụ

9

Ông Đỗ Văn Thanh

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

10

Ông Nguyễn Quang Thanh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

11

Bà Võ Thị Tổng

Trưởng phòng Tư pháp

12

Ông Phan Quốc Tuấn

Trưởng phòng Quản lý đô thị

13

Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

14

-

Chánh thanh tra huyện

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Căn 005-007 đường NC, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3516500;

Fax: 0274 3516501

Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn


Lượt truy cập: 13921

Đánh giá bài viết: