Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng

18-04-2018

Sáng 18/04, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Bình Dương do ông Huỳnh Thành Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bàu Bàng về công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, Ngành và các Ban HĐND tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Lãnh đạo huyện Bàu Bàng cho biết tính đến hết năm 2017 tổng số diện tích đất tự nhiên của huyện là 34.002,11 ha; trong đó, đất nông nghiệp 28.473,48 ha, đất phi nông nghiệp 5.528,63 ha. Qua công tác kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến nay thì có 02 công trình đã quá 3 năm với diện tích 4,83 ha; đối với đất chưa được sử dụng, huyện đã đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp. Nhìn chung, công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Cho ý kiến tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Long đề nghị huyện Bàu Bàng trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến đất đai như tách thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế đất đai… thông qua việc họp dân và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Về các kiến nghị, đề xuất của huyện sẽ được Đoàn tiếp thu và trình HĐND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 180

Đánh giá bài viết: