Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

31-12-2020

CMSC Sáng ngày 29/12/2020, HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp có 24/27 đại biểu HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo ban ngành, đoàn thể và trưởng các khu ấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông qua nội dung báo cáo tóm tắt nôi dung kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo chương trình hoạt động của thường trực HĐND xã năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐND năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND xã về công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn xã; Báo cáo các kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa XI; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13; Kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Kinh tế – Xã hội của HĐND xã; Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Pháp chế HĐND xã; Tờ trình về việc phê duyệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình của UBND xã về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan tới Quỹ đất công; danh mục thuốc hiểm y tế; lĩnh vực xây dựng… Bên cạnh đó; kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị Quyết về: Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã năm 2020 về công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã; Dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XI; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Long Nguyên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Long Nguyên khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Công Quan được trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Long Nguyên khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 513

Tag: xã long nguyên , công tác cán bộ , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: