Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02/2018

25-01-2018

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 02/2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/02/2018 (thứ Năm);

            - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

            - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/02/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/02/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/02/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

 

 

 

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/02/2018 (01 ngày, thứ Năm)

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Thanh Thủy

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 05/02/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phạm Thanh Tân

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/02/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/02/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 26/02/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

TẢI Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 24/01/2018


Lượt truy cập: 66

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: