Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng giải ngân hơn 1 tỷ 500 triệu trong chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

14-05-2022

vừa qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 30 lao động với số tiền 1.500 triệu đồng.

Để đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; vừa qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 30 lao động với số tiền 1.500 triệu đồng.

 

Được biết, PGD NHCSXH huyện được phân bổ nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng để triển khai cho vay 4 chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định. số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định. số 100/2015/NĐ-CP và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sau khi giải ngân, NHCSXH sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch của cấp trên giao…/.


HOÀNG TÚ-THANH HIỆP

Lượt truy cập: 775

Tag: sản xuất kinh doanh , hỗ trợ vay vốn , ngân hàng csxh

Đánh giá bài viết: