Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng nỗ lực để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân

21-03-2021

CMSC Huyện Bàu Bàng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mục tiêu để cử tri nắm rõ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình tham gia bầu cử, lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua cuộc bầu cử, nhân dân sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và cơ quan HĐND các cấp. Để cuộc bầu cử thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện Bàu Bàng đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn. Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác bầu cử, đến nay, toàn huyện đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm theo kế hoạch, quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm-Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Để các hoạt động được triển khai toàn diện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, BCĐ bầu cử huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Đến nay, các thành viên BCĐ bầu cử huyện đã chủ trì và phối hợp với các địa phương để nắm bắt, theo dõi, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tiến độ đề ra.

Các nội dung quan trọng như giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử; công tác nghiệp vụ bầu cử; hội nghị hiệp thương, tiếp xúc vận động bầu cử; tham mưu công tác nhân sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử… được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực thực hiện.  Đến thời điểm này, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQVN tiếp nhận hồ sơ người ứng cử từ UBBC huyện và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu huyện và gửi lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (và nơi công tác của người tự ứng cử, nếu có) sẽ được thực hiện vào khoảng gần cuối tháng 3-2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; huyện (theo Điều 49, Điều 56 Luật Bầu cử) được tiến hành vào khoảng gần cuối tháng 4-2021.

Từ tháng 4 đến 22-5-2021, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện với tần suất cao nhất trên các phương tiện, đa dạng hóa hình thức, tập trung vào những nội dung về tiêu chuẩn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cùng với các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tiến độ, không khí bầu cử ở các địa phương. Sau ngày bầu cử 23-5 sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả, thắng lợi của cuộc bầu cử và các hoạt động chào mừng…

Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử, hiện lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, sự chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1073

Tag: công tác bầu cử , bầu cử đại biểu hđnd các cấp

Đánh giá bài viết: