Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt.

18-10-2016

Với tốc độ phát triển Công nghiệp - Đô thị như hiện nay cộng với tình hình kinh doanh bất động sản đang dần ấm lên thì tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn huyện chắc chắn không tránh khỏi.

Để quản lý tình trạng quảng cáo rao vặt (QCRV) huyện Bàu Bàng  đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị, ra quân tháo gỡ quảng cáo rao vặt trái phép, kết quả đã ra quân 47 đợt, tháo gở hơn 4.600 mẫu quảng cáo các loại, lập biên bản 18 đối tượng dán quảng cáo sai quy định. Ngoài ra Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu xây dựng các bảng QCRV miễn phí cho các cá nhân, công ty có nhu cầu quảng cáo trên địa bàn 7 xã của huyện.

Một bảng quảng cáo rao vặt sai quy định

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động quản lý quảng cáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng vẫn còn gặp nhiều hạn chế như: đối tượng thường dán quảng cao vào ban đêm, ngày nghĩ để tránh bị phát hiện, các biển hiệu biển quảng cáo trên các tuyến đường tuy đã xử lý, thu giữ nhưng vẫn còn tái diễn.

Để khắc phục tình trạng này ngoài ngành Văn hóa thông tin ra cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân mới kéo giảm được tình trạng QCRV trái phép.

BAN BIÊN TẬP