Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng dân sự

18-07-2016

Sáng ngày 12/7, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai bộ luật dân sự và bộ luật tố tụng dân sự đến hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, xã, báo cáo viên pháp luật, thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, hòa giải viên các ấp, cán bộ tư pháp xã.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Giàu - Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật bà Hoàng Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ nhiệm hội luật gia tỉnh Bình Dương - trình bày những nội dung mới của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Quyết định số 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, các điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bộ luật Dân sự 2015 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phục vụ hội nhập quốc tế. Bộ luật Tố tụng dân sự có 517 điều, gồm 10 phần, 42 chương, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016  quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân  giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động…

Qua Hội nghị, nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ huyện Bàu Bàng nắm vững Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, từ đó tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, góp phần đưa 2 bộ luật này vào cuộc sống./.

BAN BIÊN TẬP