Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật sữa đổi, bổ xung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

26-11-2020

Sáng ngày 25/11, huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ...

Sáng ngày 25/11, huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt những thay đổi, nội dung mới của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật (sửa đổi); quán triệt triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1995/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua hội nghị góp phần cho đại biểu nắm bắt các sữa đổi, bổ xung của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 1488

Tag: cải cách hành chính , phổ biến pháp luật

Đánh giá bài viết: