Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”

04-10-2021

CMSC Sáng ngày 4-10-2021, Huyện ủy Bàu Bàng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh ”.

Đến dự có ông Bùi Hữu Toàn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Công Du - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại điểm cầu 7 xã, thị trấn bao gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ các ấp, khu phố tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện Bàu Bàng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện Bàu Bàng.

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính chị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nét nổi bật trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện là hàng năm ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Bàu Bàng đã xây dựng kế hoạch bám sát nội dung các chuyên đề để quán triệt, triển khai với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, cam kết cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và cá quy định về nêu gương.

Để tạo được sự chuyển biến rỏ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả và đạt được hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định được nhiệm vụ trọng tâm đã chỉ đạo tạo được sự chuyển biến đưa việc học tập và làm theo Bác từ việc nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể, mô hình, cách làm hay, tạo thành những phong trào hành động cách mạng trong học tập và làm theo Bác. Kết quả qua 5 năm thực hiện toàn huyện đã xuất hiện rất nhiều mô hình, cách làm hay hiệu quả, gắn liền với lợi ích thiết thực của đời sống xã hội, quyền lợi, lợi ích của nhân dân, được quần chúng nhân dân đồng tình ủnh hệ, nổi bậc có thể kể đến 6 mô hình do Ban Thường vụ Huyện uỷ phát động, nhân rộng trong toàn Đảng bộ, như sau: Như mô hình “Chào cờ đầu tuần”; “Chào cờ đầu tháng”; mô hình, việc làm “Thực hành tiết kiệm”; Mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”….

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã triển khai các văn bản thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW như sau: kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ chính trị; công văn số 337-CT/TU ngày 9/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; công văn số 258-CV/HU ngày 30-8-2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Lãnh đạo Huyện ủy trao giấy khen thưởng cho 31 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích qua 5 năm thực Chỉ thị số 05-CTTW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

Lãnh đạo Huyện ủy trao giấy khen thưởng cho 31 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích qua 5 năm thực Chỉ thị số 05-CTTW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

Dịp này, UBND huyện Bàu Bàng đã khen thưởng cho 31 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích qua 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” và tặng giấy khen cho 3 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện tốt mô hình “Làm theo lời Bác” do Ban thường vụ Huyện ủy phát động giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị diễn ra đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 836

Tag: hội nghị trực tuyến , chỉ thị 05 , công tác khen thưởng

Đánh giá bài viết: