Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Khai mạc kỳ họp lần thứ 10 (thường lệ cuối năm 2018) HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

10-12-2018

Sáng ngày 10/12, HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 10 – khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Chủ tọa kỳ họp thứ 10 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐND, UBND huyện Bàu Bàng, báo cáo tổng hợp ý kiến - kiến nghị của cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.


Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Năm 2018, tình hình hình kinh tế- xã hội huyện Bàu Bàng tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 13.890 tỉ đồng, tăng hơn 21,6% so với năm 2017; thương mại- dịch vụ đạt gần 3.500 tỉ đồng, tăng gần 26%; nông nghiệp đạt hơn 1.916 tỉ đồng, tăng gần 5,2%. Công tác giáo dục, y tế, chính sách lao động việc làm, đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh nâng cao. Các hoạt động giám sát của HĐND, giải quyết đơn thư khiếu nại, ý kiến nguyện vọng cử tri được tổ chức đúng quy chế và hiệu quả.

Kỳ họp tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phân tích những hạn chế trong điều hành quản lý trên các lĩnh vực, ổn định đời sống an sinh xã hội và đề ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể phát triển kinh tế- xã hội- quốc phòng, an ninh năm 2019.

Kỳ họp cũng xem xét thông qua các nội dung: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán huyện năm 2019, Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2019, các Nghị quyết về Chương trình hoạt động và giám sát của HĐND huyện Bàu Bàng năm 2019...

HỮU HOÀNG (ĐTT)


Lượt truy cập: 115

Đánh giá bài viết: