Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2020

04-08-2020

CMSC Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

          Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

 

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

 (Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2020 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử:

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/8/2020
(01 ngày, thứ Hai)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/8/2020
(01 ngày, thứ Hai)

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 12/8/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 26/8/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Phạm Thị Tuyết Nhung

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/8/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 35-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 2366

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện , hoạt động tiếp công dân

Đánh giá bài viết: