Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12 từ ngày 15-3-2021 đến ngày 19-3-2021

13-03-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12 từ ngày 15-3-2021 đến ngày 19-3-2021.

Thứ Hai

(15/3)

 

 

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công năm 2021

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba

(16/3)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe Hội Nông dân huyện báo cáo tình hình nguồn vốn do Hội quản lý

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

 

Mời dự

Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ

(17/3)

 

 

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp nghe triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Thứ Năm

(18/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

* Chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính Quý I năm 2021

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

3-

14 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(19/3)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2020

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng dự

 

 

Theo Thông báo số 12-TB/BCĐ, ngày 11-3-2021 của Ban Chỉ đạo 35 huyện

 

Địa điểm

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

 

Địa điểm

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp UBND định kỳ Quý I năm 2021

* Phó Văn phòng Tuấn và Chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 12-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1735

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: