Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

06-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 49-2022 (tu ngay 05-12-2022 den 09-12-2022).pdf

Lượt truy cập: 1293

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: