Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 8 từ ngày 21-2-2022 đến ngày 25-2-2022.

20-02-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 8 từ ngày 21-2-2022 đến ngày 25-2-2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 08-2022 (tu ngay 21-02-2022 den 25-02-2022).pdf

Lượt truy cập: 1662

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: