Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

30-06-2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

Thứ Hai ngày 03/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2017

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 (cả ngày)

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Phòng Nội vụ về tình hình hoạt động của Phòng trong thời gian qua (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

          MD: - Lãnh đạo và toàn thể công chức, nhân viên Phòng Nội vụ

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng Nội vụ huyện

Thứ Ba ngày 04/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn của Huyện làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự

                ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu cùng với Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện làm việc với Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu TNHH Một thành viên (có chương trình riêng)

ĐĐ: Văn phòng Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu TNHH MTV

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ

          MD: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 05/7/2017:

Sáng:                                                                                     

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp)

MD: - Lãnh đạo các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ

            - Lãnh đạo Văn phòng, C/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

13 giờ 45: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

                - Chánh Văn phòng cùng dự

                  ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm ngày 06/7/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp Công dân ở xã Tân Hưng

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp Công dân ở xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn của Huyện làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cây Trường II về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài  cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 07/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự kỳ họp HĐND xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

7 giờ 45: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn của Huyện làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự

          ĐĐ: UBND xã Long Nguyên


Lượt truy cập: 81

Đánh giá bài viết: