Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

04-05-2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

Thứ Hai ngày 07/5/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình năm 2018 (các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị báo cáo)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục - Đào tạo, Kho bạc

- Chánh Văn phòng, c/v Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối Nhà nước về công tác quy hoạch.

          MD:  - Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy

                   - Chánh Văn phòng, c/v Trinh dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 08/5/2018:

Sáng:

7 giờ 45: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 682-QĐ/TU, ngày 22-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại huyện

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư ngày 09/5/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh Thiếu nhi 2018

          MD:  - Các thành viên Ban Chỉ đạo (do Huyện đoàn mời)

                   - C/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 10/5/2018:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND trực tiếp Công dân định kỳ

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Cây Trường

          ĐĐ: Nhà thờ Cây Trường

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng nghe thông qua phương án bồi thường

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                   - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 11/5/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025

               - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)Lượt truy cập: 89

Đánh giá bài viết: