Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

07-07-2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

Thứ Hai ngày 10/7/2017:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban HĐND họp Thường trực HĐND

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu cùng Đoàn của huyện làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hưng Hòa về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự

                ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

Thứ Ba ngày 11/7/2017:

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện

          MD:  - Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị;

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên – Môi trường

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự kỳ họp thứ tư HĐND xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND họp liên tịch lần thứ 3 chuẩn bị kỳ họp HĐND (có thư mời riêng)

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 12/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã Tân Hưng với nhân dân trên địa bàn năm 2017.

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế  về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; việc tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện (Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế  chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp)

MD: - Trưởng, Phó Phòng Y tế cùng toàn thể công chức, nhân viên thuộc Phòng Y tế; Lãnh đạo Trung tâm Y tế.

          - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 13/7/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Phòng Giáo dục – Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; việc tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện; việc chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên  phục vụ khai giảng năm học mới (Phòng Giáo dục – Đào tạo chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp)

          MD:  - Lãnh đạo cùng toàn thể công chức Phòng Giáo dục – Đào tạo

- Hiệu trưởng các trường: Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn (do Phòng Giáo dục – Đào tạo mời)

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Nội vụ.

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XI (2 ngày 13, 14/7/2017)

          ĐĐ: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện .

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban Khối Nội chính tháng 7/2017

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các C/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 14/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết 06 tháng công tác Mặt trận

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 83

Đánh giá bài viết: