Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

14-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

Thứ Hai ngày 14/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Lãnh đạo Văn phòng dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, các phó Chủ tịch UBND họp nghe thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng.

         MD: - Thường trực Huyện ủy.

- Thường trực HĐND huyện.

- Các thành viên UBND huyện.

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án.

- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty CP Cao su Phước Hòa, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Đơn vị tư vấn (do Phòng Tài nguyên - Môi trường mời).

- Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc dự.

          ĐĐ:  Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

 Chiều:

13 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp  tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tổ chức.

ĐĐ:  Hội trường A - Ủy ban nhân dân tỉnh.

13 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

          ĐĐ:  Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra cơ sở vật chất các trạm y tế (có chương trình riêng)

MD: - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Y tế, Trung tâm Y tế.

- Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình dự.

Thứ Ba ngày 15/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29 - khóa XI.

ĐĐ:  Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tham dự “Đối thoại Doanh nghiệp Nhật Bản”.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (địa chỉ: phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thứ Tư ngày 16/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND xã Cây Trường II.

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp A - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Bàu Bàng năm học 2019 - 2020.

ĐĐ:  Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (địa chỉ: Đường NC, Khu Công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên).

8 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện dự làm việc với Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

ĐĐ:  Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

 Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ

                 ĐĐ:  Hội trường B - Tỉnh ủy

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND xã Trừ Văn Thố.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Kết luận thanh tra số 76/KL-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện.

MD: - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ, Thanh tra.

-  Chuyên viên Duy dự.

ĐĐ:  Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Năm ngày 17/10/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND chủ trì tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

         

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (tại trụ sở cũ Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND xã Tân Hưng.

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện tiếp Công dân ở xã Hưng Hòa (cả ngày).

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự diễn đàn ngành công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

ĐĐ: UBND xã Cây Trường II.

9 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thông qua thiết kế mô hình sa bàn trận đánh Bàu Bàng và bốt Cây Trường.

MD:  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bảo tàng Quân đoàn 4, Bảo tàng Quân khu 7 (do Trung tâm Văn hóa - Thể thao mời)

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Đại diện Lãnh đạo UBND 02 xã, thị trấn: Lai Uyên, Trừ Văn Thố

- Lãnh đạo Văn phòng dự.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

MD: - Thành viên Ban đại diện theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện (do Ngân hành chính sách xã hội mời).

- Chuyên viên Loan dự

          ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Phó Chánh Văn phòng dự.

ĐĐ:  UBND xã Hưng Hòa.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp mặt nữ lãnh đạo quản lý huyện nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (theo lịch Huyện ủy)

Thứ Sáu ngày 18/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự khai mạc Hội thi “Tiếng hát Karaoke cán bộ lãnh đạo quản lý” và Hội thi nấu ăn “Người đàn ông vào bếp” huyện Bàu Bàng năm 2019 chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN VN và 09 năm ngày “Phụ nữ Việt Nam”.

ĐĐ:  Hội trường huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND thị trấn Lai Uyên.

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân Giai đoạn 2009 - 2019.

ĐĐ: Hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (địa chỉ: Số 1, đường Quang Trung, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã, thị trấn.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND xã Lai Hưng.

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 102

Đánh giá bài viết: