Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/3/2016 đến 19/3/2016

11-03-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 14/3/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND: Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Lễ kỷ niệm ngày quyền của người tiêu dùng thế giới

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

9 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND: Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp nghe xã Lai Hưng báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư xây dựng chợ Lai Khê

          MD:  - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe Thanh tra huyện báo cáo tình hình thụ lý và giải quyết đơn quý I/2016

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất

- Chủ tịch UBND các xã

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong, Duy dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Ba ngày 15/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND dự họp giao ban khối nội chính

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong, Duy dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND (Đã có thư mời riêng)

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp Hội đồng xét duyệt nâng lương trước thời hạn

MD: - Các Thành viên Hội đồng (Do Phòng Nội vụ mời)

- Chánh Văn phòng, c/v Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp giao ban khối Đoàn thể

          ĐĐ: Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu Công nghiệp Tân Bình

MD: - Các Thành viên Hội đồng (Do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

Thứ Tư ngày 16/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy – Công an tỉnh Bình Dương

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp thống nhất về việc tập huấn bồi dưỡng kinh tế tập thể năm 2016

ĐĐ: Trụ sở Liên minh HTX tỉnh (Tầng 16 – Tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh)

 

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

          ĐĐ:  Hội trường Trung tâm Văn hóa Công ty

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để đánh giá, rút kinh nghiệp công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016

MD: - Các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Do Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

         

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐTTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

MD: - Chính trị viên, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh xã hội

- Phó Chủ tịch UBND các xã (Chủ tịch Hội đồng chính sách), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã

ĐĐ: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND  Lê Thanh Tâm dự họp giao ban khối Đảng

          ĐĐ: Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 17/3/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ông Lưu Văn Long - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả công tác phối hợp giữa Công an, Quân sự và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 6 năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

          ĐĐ: Hội trường Công an huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Bí thư Huyện ủy khảo sát sông Thị Tính

          ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Long Nguyên

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” (Phòng Quản lý đô thị chỉnh sửa dự thảo và gửi trước tài liệu cho các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu góp ý)

MD:  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 185-QĐ/HU ngày 19/11/2015 của Huyện ủy

  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, C/v Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Sáu ngày 18/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND: Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo các báo cáo:

               - Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh quý I/2016, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh quý II/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2016.

               - Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2016 và kế hoạch quý II/2016.

               - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách quý I/2016 và kế hoạch quý II/2016.          

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Giáo dục – Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể: Liên đoàn lao động, Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Huyện đoàn.

- Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Tấn dự.

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

8 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị sự kiện Slucky Square

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND: Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp nghe thông qua dự thảo các Chương trình:

                  - Phát triển công nghiệp ổn định, bền vững; Chuyển dịch cơ cấu, sản xuất nông nghiệp theo hướng kỹ thuật, công nghệ cao (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

                  - Đào tạo nguồn học sinh chất lượng cao (Phòng Giáo dục – Đào tạo chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

                  - Phát triển văn hóa thể thao (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

                  (Đề nghị các cơ quan nói trên chỉnh sửa dự thảo và gửi trước tài liệu cho thành phần dự họp để nghiên cứu góp ý)

MD:  - Các Thành viên UBND huyện

- Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Lao động – Thương binh xã hội, Nội vụ.

- Lãnh đạo Văn phòng, các c/v Quang, X. Lộc, Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm tân binh ở Cam Ranh – Khánh Hòa

               - Chánh Văn phòng cùng đi

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

          ĐĐ: Hội trường Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải


Thứ Bảy ngày 19/3/2016:

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Khai mạc  Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ IX năm 2016

          ĐĐ: Sân vận động tỉnh Bình Dương

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 14/3/2016 đến 19/3/2016


Lượt truy cập: 87

Đánh giá bài viết: