Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

Thứ Hai ngày 21/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 10/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2019.              

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy; Trạm Chăn nuôi – Thú y.

                   - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Duy, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

 Chiều:

13 giờ 30:  Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

MD:  - Thành viên theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND huyện.

-  Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự.

ĐĐ:  UBND xã Long Nguyên

14 giờ 00:  Chủ tịch UBND họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 610, xã Long Nguyên

MD:  - Thành viên Hội đồng (Do Phòng Tài chính - Kế hoạch mời)

          - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 22/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00:  Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban HĐND họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (bất thường) và họp liên tịch lần 1 chuẩn bị kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có Giấy mời riêng)

               - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Loan, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019

ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND đối thoại với các hộ dân đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra huyện, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân

                   - Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                   - Chánh Văn phòng, các chuyên viên: Phong, Xuân Lộc dự

         ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 10 năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Tư ngày 23/10/2019:

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng dự.

         ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

ĐĐ: UBND thị trấn Lai Uyên

14 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối   nhà nước

MD:   - Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Các đồng chí Đảng ủy viên

                   - Bí thư, Phó Bí thư (đối với Chi bộ ghép) các Chi bộ trực thuộc

- Đồng chí Võ Thị Út – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

                   - Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 24/10/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (tại trụ sở cũ Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Trưởng, phó các Ban HĐND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông tin thời sự định kỳ quý III

-  Phó Chánh Văn phòng, các chuyên viên: Duy, Bình, Xuân Lộc, Nam, Thảo, Trinh, Loan, Nương, Tuyết Lộc cùng dự

ĐĐ: Hội trường A, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban khối Nội chính.

                 - Chánh Văn phòng, chuyên viên Duy dự.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các chương trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

MD:  - Thủ trưởng các cơ quan: Nội vụ, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa và Thông tin.

  - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình, Loan, Nương dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 25/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban HĐND dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

               - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Duy, Tuyết Lộc, Thảo dự.

ĐĐ:  Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thông qua  phương án trang trí tết, kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện.

MD: - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

-         Đơn vị tư vấn (do Trung tâm Văn hóa - Thể thao mời).

-         Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 118

Đánh giá bài viết: