Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/01/2016 đến 08/01/2016

31-12-2015

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 04/01/2016:

Sáng:

8 giờ 30: Chủ tịch UBND cùng Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

- Chánh Văn phòng cùng đi

ĐĐ: Văn phòng Tổng Công ty

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND dự họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016)

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - sự kiện Slucky Square

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp bàn kế hoạch đón tiếp đón Đoàn thanh niên Đại học Dongguk, thành phố Busan, Hàn Quốc

MD:  - Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận, Huyện đoàn, Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm văn hóa - Thể thao, Trường Tiểu học Trừ Văn Thố (Do Phòng Giáo dục – Đào tạo mời)

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua Kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đọan 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030.

MD:  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 190-QĐ/HU ngày 19/11/2015 của Huyện ủy Bàu Bàng (Phòng Giáo dục – Đào tạo chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Trinh, Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Thứ Ba ngày 05/01/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp Hội đồng thi đua xét đánh giá cán bộ và đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015 nghe thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Lai Hưng A đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

ĐĐ: Trường Tiểu học Lai Hưng A

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

- Chánh Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với UBND xã Cây Trường II (có chương trình riêng)

MD: - Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng,

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND xã Cây Trường; Bí thư, Trưởng ấp Bà Tứ (Do UBND xã Cây Trường II mời)

- C/v Xuân Lộc cùng đi

ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

Thứ Tư ngày 06/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND họp Chi bộ Văn phòng

MD: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Năm ngày 07/01/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5 (Theo Chương trình của Huyện ủy)

                 - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện  trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn việc quản lý, sử dụng quỹ đất công

- Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường cùng đi

ĐĐ: Hội trường Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7 tháp B – Trung tâm Hành chính tỉnh)

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 08/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2015

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND nghe triển khai quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Lễ công bố quyết định thành lập Bưu điện huyện Bàu Bàng

          ĐĐ: Bưu điện huyện Bàu Bàng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác ngành y tế (Có chương trình riêng)   

ĐĐ: Trung tâm Y tế Bàu Bàng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành xây dựng.

          MD: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án    

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

16 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự họp mặt cùng cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Văn phòng Tổng Công ty 

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 04/01/2016 đến 08/01/2016


Lượt truy cập: 146

Đánh giá bài viết: