Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

09-01-2022

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 10-14. 2022 (1).pdf

Lượt truy cập: 1129

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: