Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

07-08-2020

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020.

Thứ Hai ngày 10/8/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp công dân ở xã Lai Hưng

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Lai Hưng

 

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

          - Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao

MD:  - Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện

         - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

10 giờ 30: Chủ tịch UBND công tác ở thị trấn Lai Uyên

 ĐĐ:  UBND thị trấn Lai Uyên

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự tiếp Đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh kiểm tra các nguồn vốn

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

16 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bảo Thạch (theo lịch của Huyện ủy)

 

Thứ Ba ngày 11/8/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, các Phó Chủ tịch HĐND dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

10 giờ 30: Chủ tịch UBND thăm một số cơ quan, đơn vị (có chương trình riêng)

 

Thứ Tư ngày 12/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động, chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông

MD: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

ĐĐ: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự chương trình “Cùng em đến trường” lần II tỉnh Bình Dương năm 2020

                     - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

 

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình đường Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (theo lịch của Huyện ủy)

            - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

Thứ Năm ngày 13/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

8 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa

            - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Tại nhà ông Lê Phú Dân, ấp 3, xã Tân Hưng

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự công bố Quyết định về nhân sự Phòng Y tế

MD: - Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm y tế

        - Lãnh đạo và Cán bộ công chức Phòng Y tế

        - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Sáu ngày 14/8/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó các ban HĐND dự kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

            - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên cùng dự, phục vụ

ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 568-TB-UBND.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd