Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

10-10-2021

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 380-tb_lịch làm việc UBND huyện Bàu Bàng.pdf

Lượt truy cập: 627

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: