Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

14-08-2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 15.8 -19.82022 huyện bàu bàng.pdf

Lượt truy cập: 2827

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: