Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

24-07-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Thứ Hai ngày 27/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thống nhất điều chỉnh danh mục trường học ưu tiên đầu tư đến năm 2025

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch (chuẩn bị tài liệu họp), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn của Tỉnh thăm tặng quà cho gia đình chính sách thuộc xã Tân Hưng

         MD: - Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

                 - Phó Chánh Văn phòng cùng đi

         ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Tân Hưng

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp các đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

            Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

10 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

            Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

Thứ Ba ngày 28/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Lễ Khởi động công trình Trung tâm hành chính huyện và thông tuyến đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua địa bàn huyện)

  • Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc, Loan, Nam cùng dự

ĐĐ: Khu đất Trung tâm hành chính, gần Hội trường huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Lễ Khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XII

            Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc, Loan, Nam cùng dự

ĐĐ: Sân Hội trường huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Lễ Khánh thành Trung tâm y tế huyện

            Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc, Loan, Nam cùng dự

ĐĐ: Đường N9, Khu công nghiệp – đô thị Bàu Bàng

Thứ Tư ngày 29/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị)

ĐĐ: Hội trường huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp Đoàn Thanh tra của tỉnh về các công trình trường học

MD: - Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm ngày 30/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức) (cả ngày)

ĐĐ: Hội trường huyện

Thứ Sáu ngày 31/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐĐ: Hội trường huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 542-TB-UBND.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd