Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

28-11-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Thứ Hai ngày 30/11/2020:

Sáng:

6 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ động thổ Trung tâm hành chính và Nhà ở công vụ huyện

           - Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc dự

 

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các Ban HĐND dự lễ Động thổ Trung tâm hành chính và nhà công vụ huyện

            - Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc, Loan, Nam, Duy cùng dự

ĐĐ: Tại Khu đất xây dựng Trung tâm hành chính và Nhà công vụ huyện (gần Hội trường huyện)

 

Thứ Ba ngày 01/12/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS.

          -  Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp trực tuyến của Văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cây Trường II

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Xí nghiệp Công trình công cộng năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Tư ngày 02/12/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị nghe thông tin thời sự quý IV/2020

               - Các chuyên viên: Loan, Tuyết Lộc, Duy, Bình, Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (có thư mời riêng)

                - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.

MD: - Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách

        - Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

               ĐĐ: Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh

 

9 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND họp giao ban Thường trực HĐND

MD: - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

        - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp thông qua kế hoạch tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Lễ truy điệu các liệt sĩ và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 Nghĩa trang liệt sĩ huyện

MD:  - Thường trực Huyện ủy

        - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý dự án, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch

         - Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

         - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Thứ Năm ngày 03/12/2020:

Sáng:

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

            - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi huyện Bàu Bàng năm 2020

            - Chuyên viên Loan cùng dự.

ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các Ban HĐND dự họp thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng đến năm 2030

MD:  - Các ủy viên UBND huyện

        - Lãnh đạo: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam

       - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực Bàu Bàng, Ban Quản lý dự án, Chi cục Thống kê, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – đô thị Bàu Bàng, Viễn thông Bến Cát

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

Thứ Sáu ngày 04/12/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp nghe báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và kế hoạch sửa chữa trung tâm văn hóa thể thao các xã, thị trấn

 MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh

         - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II

         - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

  

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu gói thầu “Lập báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2020”

MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên và Môi trường mời)

         - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

 Chiều:

13 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND giám sát công tác thi hành pháp luật đối với các cơ quan tư pháp huyện

MD: - Các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường trực HĐND huyện

- Chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện

 

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự công bố Quyết định về công tác cán bộ

MD: - Lãnh đạo và cán bộ công chức các đơn vị: Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với lãnh đạo Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương

MD:  - Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch

         - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Thứ Bảy ngày 05/12/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị

            - Trưởng Công an huyện cùng dự

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 787-TB.signed.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd