Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 10-2020 từ ngày 02-3-2020 đến ngày 06-3-2020

02-03-2020

Thứ Hai (02/3)     Sáng 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở ...

Thứ Hai

(02/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ ba

(03/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện (có chương trình riêng)

 

Cùng đi:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện,

- Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

 

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 

Mời dự:

Các thành viên Tiểu ban theo Quyết định 2416-QĐ/HU, ngày 20-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(04/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

 

Mời dự:

Thành phần theo Công văn số 962-CV/HU, ngày 28-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban khối Đảng- Đoàn thể tỉnh Quý I/2020

*Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh ủy

Thứ Năm

(05/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

 

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

  1. Công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban huyện và các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;
  2. Công tác cán bộ, chính sách cán bộ;
  3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên huyện năm 2020;
  4. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2,3,4)

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(06/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36, khóa X thực hiện quy trình công tác cán bộ

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

15 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(Có chương trình riêng)

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Quan

   

Lượt truy cập: 6006

Đánh giá bài viết: