Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020

27-03-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020.

Thứ Hai

(30/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

  1. Đề nghị xét khen thưởng các danh hiệu bậc cao năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị)
  2. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025;
  3. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020-2025;
  4. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025;
  5. Quy thoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ xã Hưng hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 (A4);
  6. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở Đảng;
  7. Công tác chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2 đến nội dung 7)

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND1:

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

ND2-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

ND2:

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng

 

ND3:

Bí thư Chi bộ Chi cục Thống kê huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiếu

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện bất thường

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ ba

(31/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (theo lịch UBND tỉnh)

 

Địa điểm:

Điểm cầu Hội trường huyện

Thứ Tư

(01/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp HĐND huyện (kỳ họp bất thường)

 

Địa điểm:

Hội trường A, B - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(02/4)

 

Nghỉ Lễ giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3) theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25-3-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Thứ Sáu

(03/4)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 khóa X

Chiều

 

 

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng định kỳ

*Tất cả đảng viên Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 3586

Đánh giá bài viết: