Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21 từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020

15-05-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21 từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020

Thứ Hai (18/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Có Chương trình và thông báo triệu tập riêng)

 

Đại điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Ba (19/5)

 

 

Sáng

07 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

 

Địa điểm:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38 - Khóa X

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

3-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 05 năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

* Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư (20/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 00:

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Hoàng Hữu Diễn, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trừ Văn Thố

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

UBND xã Trừ Văn Thố

2-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ BHXH huyện

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp BHXH huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động

 

Địa điểm:

Phòng họp Liên đoàn Lao động huyện

4-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở Công ty Cao su Bình Dương

Chiều

13 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Trường THPT Bàu Bàng

Thứ Năm

(21/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

  1. Kế hoạch Trưng bày Triển lãm (chủ đề, nội dung, hình thức, thời gian) phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện (Trung tâm Văn hóa thể thao chuẩn bị);
  2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” trên địa bàn huyện;
  3. Các Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình làm theo Bác theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy (Kế hoạch điều chỉnh nhân rộng mô hình “Gần dân, sát dân” để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch điều chỉnh nhân rộng mô hình “Tuyến đường kiu mẫu - Sạch đẹp - An toàn” để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2,3)
  4. Đề án nhân sự và Văn kiện Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở: (1) Đảng bộ xã Hưng Hòa; (2) Đảng bộ xã Tân Hưng; (3) Chi bộ Văn phòng Huyện ủy; (4) Chi bộ Kiểm tra – Thanh tra; (5) Chi bộ Y tế; (6) Chi bộ Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn; (7) Chi bộ Kinh tế; (8) Chi bộ Ban Quản lý dự án; (9) Chi bộ Tài nguyên – Môi Trường; (10) Chi bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; (11) Chi bộ Tài chính – Kế hoạch; (12) Chi bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; (13) Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy,

 

ND1:

Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện,

 

ND2,3:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

 

ND4:

Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở,

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, chuyên viên Việt dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(22/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình Hành trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai” (Tỉnh đoàn Bình Dương mời)

 

Địa điểm:

Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

2-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện

3-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Bưu điện

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở Bưu điện huyện

4-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Quản lý đô thị

 

Địa điểm:

Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện

Chiều

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tuyên giáo

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 21-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6251

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: