Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 28 từ ngày 6-7-2020 đến ngày 10-7-2020

03-07-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 28 từ ngày 6-7-2020 đến ngày 10-7-2020

Thứ Hai (06/7)

 

 

Sáng

1-

 

09 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo công tác chuẩn bị khách mời và khánh tiết tại Đại hội Đảng bộ huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện

 

Mời dự:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện mời)

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời).

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Ba (07/7)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 65 năm 2020

 

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên 6 tháng năm 2020

*Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Tư (08/7)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội

 

Mời dự:

Các đồng chí thành viên Tiểu Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định số 2416-QĐ/HU, ngày 20-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Đ/c Phan Quốc Tuấn, HUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện,

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều

1-

 

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Họp Chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 07 năm 2020

* Tất cả đảng viên Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên

 

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện mời)

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời).

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

Thứ Năm

(09/7)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng:

1. Góp ý Chương trình chi tiết Đại hội Đảng bộ huyện (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

2. Trang trí, thiết kế hội trường và Trưng bày triển lãm (Trung tâm VHTT chuẩn bị)

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND1:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

ND2:

Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện,

Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(10/7)

 

 

Sáng

11 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng

 

Địa điểm:

Trụ sở Huyện ủy Dầu Tiếng

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 28-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7722

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: