Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50 từ ngày 07-12-2020 đến ngày 11-12-2020

04-12-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50 từ ngày 07-12-2020 đến ngày 11-12-2020.

Thứ Hai (07/12)

 

 

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Tuyên giáo năm 2020

Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

 Trụ sở Cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thứ Ba

(08/12)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Xí nghiệp Công trình công cộng

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Phú Cường, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Văn hóa và Thông tin năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 

 

 

Thứ

(09/12)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng)

* Theo Công văn số 90-CV/HU, ngày 04-12-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(10/12)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân định kỳ

 

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Hoàng Hữu Diễn, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố năm 2020

* Chánh Văn phòng cùng dự

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Hội trường xã Trừ Văn Thố

3-

07 giờ 30:

Đ/c Võ Thành Giàu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Quản lý đô thị năm 2020

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Phòng Quản lý đô thị

4-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2020

* Chuyên viên Việt cùng dự

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(11/12)

 

 

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Phú Cường, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Kinh tế năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 50-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1346

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: