Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11 từ ngày 09-3-2019 đến ngày 13-3-2020

06-03-2020

  Thứ Hai (09/3)     Chiều 14 giờ 00: Đ/c Bí thư Huyện ủy...

 

Thứ Hai

(09/3)

 

 

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Long Nguyên

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Long Nguyên

Thứ ba

(10/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

 

Mời dự:

Đ/c Võ Hồng Bào, UVTV, Trưởng Công an huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã (do Đảng ủy xã mời)

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Hưng Hòa

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã (do Đảng ủy xã mời)

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Hưng Hòa

 

Thứ Tư

(11/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020

 

Mời dự:

Thành phần theo Công văn số 964-CV/HU, ngày 06-3-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(12/3)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

*Chuyên viên Việt cùng tiếp

 

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thăm và àm việc với Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn (do Đảng ủy TT mời)

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về công tác cán bộ

 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(13/3)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương”

 

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Lai Hưng

 

Mời dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã (do Đảng ủy xã mời)

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị toàn thể UB.MTTQ VN huyện Bàu Bàng lần thứ 3, khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Địa điểm:

Hội trường B- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 6549

Đánh giá bài viết: