Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

22-05-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

Thứ Hai

(22/5)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh về thống nhất văn kiện và nhân sự Đại hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập- UVTV, Trưởng Ban Tổ chức HU;

Đ/c Huỳnh Công Du- UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU;

Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nghe ngành giáo dục báo cáo tình hình và kết quả năm học 2016-2017

Mời dự:

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Bàu Bàng; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Trân dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW 

Địa điểm:

Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thứ Ba

(23/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Báo cáo tình hình phát triển KT-XH- QP, AN tháng 5/2017, Kế hoạch tháng 6/2017;

2.    Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2);

3.    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 5/2017, Kế hoạch tháng 6/2017 (VPHU chuẩn bị);

4.    Báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1157-QĐ/HU, ngày 13-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở;

5.    Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4);

6.    Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Công an huyện chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1,2

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND;

ND2:

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Số 6;

ND4,5:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

ND6:

Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Tổng kết năm học 2016-2017

Địa điểm:

Trường THPT Bàu Bàng

Chiều

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp nghe thông qua kế hoạch triển khai xây dựng Khu Công nghiệp Cây Trường

Mời dự:

Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex; Thường trực HĐND, UBND huyện và các thành viên UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(24/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã tháng 5 năm 2017 và thông qua Đề án nâng cấp đô thị Lai Uyên thành đô thị loại V

Mời dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; các thành viên UBND huyện; Công an, Quân sự, Toà án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực Bàu Bàng, Phòng cảnh sát PCCC số 6;

- Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch UBND các xã;

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ và chuyên viên Luận, Huệ

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện  

2-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chương trình giao lưu cùng Đoàn học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính khóa 6 của Trường Chính trị tỉnh đi nghiên cứu thực tế tại huyện

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND định kỳ

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(25/5)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị gặp gỡ và lắng nghe ý kiến người dân về những khó khăn trong ngành nông nghiệp

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

08 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ công bố xã Lai Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

Văn phòng ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên

Thứ Sáu

(26/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 tại Trường THCS Lai Uyên

Địa điểm:

Trường THCS Lai Uyên

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng dự:

Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo)

Địa điểm:

Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một

3-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 tại Trường THCS Trừ Văn Thố

Địa điểm:

Trường THCS Trừ Văn Thố

4-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa-UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại Trường THCS Lai Hưng

Địa điểm:

Trường THCS Lai Hưng

5-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lê Thanh Tâm- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng năm 2017

Địa điểm:

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 86

Đánh giá bài viết: