Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững

31-07-2020

Sáng qua (30-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo huyện Bàu Bàng, TX.Bến Cát qua các thời kỳ và 270 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.451 đảng viên ở 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Tập trung huy động các nguồn lực

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng phát triển. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước ngày một tăng cao. Các công trình hạ tầng giao thông đã và đang được tập trung đầu tư, tương đối đồng bộ, mang tính liên kết, các hạ tầng kỹ thuật khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm chăm lo thường xuyên và liên tục. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được củng cố, kiện toàn, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.


 Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt 73.165,11 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 21,31%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 18.414 tỷ đồng, tăng bình quân 25,33%; giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 9.606,16 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 5,18%; 22/28 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (tăng 10 trường so với đầu nhiệm kỳ), đạt tỷ lệ 78,6% (nghị quyết 70%). Hiện nay, có 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn (nghị quyết đạt 100%); duy trì 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51% (nghị quyết dưới 1%)...
 

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, đồng chí Lê Khắc Tri, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong điều kiện huyện mới thành lập còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết một lòng, trên cơ sở kế thừa những thành quả từ huyện Bến Cát (cũ), tập trung trí tuệ hoạch định các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các chương trình hành động trên các lĩnh vực trọng tâm tạo bước đột phá cho từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng, tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực theo đúng định hướng. Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo đô thị của huyện.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường; công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, kịp thời triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện từng bước tạo được sự lan tỏa rộng khắp thông qua các mô hình làm theo Bác thiết thực với đời sống của nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, từng bước củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, nâng cao tính phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định điều lệ Đảng góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng.

 

Báo cáo cũng chỉ ra những nguyên nhân ưu điểm và hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2020-2025) với mục tiêu tổng quát, đó là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp hợp lý, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, đoàn kết năng động, trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế tham gia khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; gắn với thu hút phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Bàu Bàng sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị phía bắc của tỉnh Bình Dương.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI; các tổ đại biểu tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XII; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới...

Cần có bước đi phù hợp

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng

 đạt được trong 5 năm qua; đồng thời cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện trong Báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới lưu ý trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; đó là: Cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế theo Quyết định 711 của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, huyện phải có bước đi phù hợp, đi tắt, đón đầu, có biện pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế do phát triển công nghiệp nhanh, thiếu bền vững; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân...

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Thủy đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy chúc mừng đại hội, trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Bàu Bàng và trao tặng đại hội bức trướng của Tỉnh ủy: “Đoàn kết - Năng động - Phát triển”.

Đại hội đã tiến hành bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy khóa XII. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt.

Hôm nay (31-7), đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất; Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đoàn Chủ tịch báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội./.


BAOBINHDUONG.VN

Lượt truy cập: 4402

Tag: đại hội đảng bộ các cấp , xã long nguyên , xã cây trường ii , xã hưng hòa , văn minh đô thị

Đánh giá bài viết: