Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NĐ-CP hơn 5 tỷ đồng

11-06-2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hôi, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng và kéo dài đến nay, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân và tác động tiêu cực đến hoạt động của nhiều lĩnh vực kinh tế -xã hội. Vì vậy, để phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiết giảm chi phí, triển khai hỗ trợ dòng tiền; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế... ngày 30/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đây là “chìa khóa vàng” và là giải pháp căn cơ của Chính phủ đưa ra nhằm lấy lại đà tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề lao động việc làm và những vấn đề xã hội khác, đưa kinh tế- xã hội nước ta phúc hồi, phát triển.

 

Đồng thời Phòng giao dịch huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng ban tập trung rà soát nhu cầu vốn trong nhân dân, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Phòng giao dịch  phối hợp với các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chương trình để người dân nắm bắt, đăng ký; các khu dân cư tổ chức bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Đến nay, PGD NHCSXH huyện Bàu Bàng đã triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11/NQ-CP với số tiền là 5.660 triệu đồng với 215 lao động tạo việc làm mới và 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Song song với việc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 11/NĐ-CP, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chương trình cho vay thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân được 66 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.352 khách hàng vay vốn.

“Để không ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, địa phương, tổ chức đoàn thể tiếp tục rà soát đối tượng đủ điều kiện và tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội” …/.


HOÀNG TÚ - THANH HIỆP

Lượt truy cập: 1368

Tag: an sinh xã hội , ngân hàng csxh , đối tượng chính sách , nguồn vốn vay

Đánh giá bài viết: