Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn chương trình nâng cao năng lức hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2020

21-10-2020

CMSC Sáng ngày 21/10/2020, tại Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức Tập huấn chương trình nâng cao năng lức hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2020 cho các thành viên là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Bàu Bàng.

Sáng ngày 21/10/2020, tại Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức Tập huấn chương trình nâng cao năng lức hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2020 cho các thành viên là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Bàu Bàng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới các xã, thị trấn; cộng tác viên công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới các khu, ấp.

Tham dự buổi tập huấn có bà Bạch Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Kim Ngân – Chuyên viên Phòng bảo về chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương chia sẻ 1 số nội dung xoay quanh về Kiến thức chung về bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế; các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới…

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, từng bước kiện toàn đội ngũ làm công tác bình đẳng giới cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.


KIM NHỚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 1476

Đánh giá bài viết: