Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” năm 2020

15-06-2020

CMSC Sáng ngày 11/06, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” năm 2020

Sáng ngày 11/06, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” năm 2020 cho 150 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tập huấn công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” năm 2020.

Tập huấn công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” năm 2020.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe triển khai các văn bản mới về lĩnh vực gia đình và xét tặng các danh hiệu văn hóa như Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17-09-2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; triển khai Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu nhà trọ văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Triển khai Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tăng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tại buổi tập huấn các đại biểu còn được báo cáo viên hướng dẫn giải đáp, thảo luận các ý kiến xoay quanh việc xét tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở.

Qua buổi tập huấn nhằm hướng dẫn các thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn, ở khu dân cư nắm bắt các chủ trương, chính sách mới. Đồng thời đây cũng là dịp để bồi dưỡng, cung cấp cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; từ dó nâng cao chất lượng công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu nhà trọ văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 5763

Tag: chỉ thị 05 , nông thôn mới , tập huấn , văn minh đô thị , đời sống văn hóa

Đánh giá bài viết: