Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về ban hành Nội quy của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng

10-04-2020

CMSC Ban hành Nội quy của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký văn bản số 555/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 về ban hành Nội quy của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng; 

Theo đó, Nội quy này áp dụng đối với cán bộ, công chức, nhân viên và đối với công dân đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận, cụ thể như sau:

1. Quy định chung

 - Không mang vũ khí, chất nổ, dễ cháy, hóa chất độc hại vào cơ quan.

 - Để phương tiện đi lại đúng nơi quy định.

 - Không uống rượu, bia khi vào cơ quan.

 - Không hút thuốc lá và ăn uống trong phòng làm việc.

 - Giữ trật tự, không gây ồn ào làm ảnh hưởng trật tự chung.

2. Đối với cán bộ, công chức, nhân viên

 - Chấp hành đúng các nội dung của phần Quy định chung.

 - Thực hiện tốt phương châm “5 biết, 3 thể hiện”

 - Làm việc đúng thời gian quy định.

 - Trang phục, tác phong làm việc thực hiện theo các quy định hiện hành.

 - Tiếp công dân với thái độ nhã nhặn, lịch sự, ân cần; hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng và giải quyết công việc chu đáo và tận tụy.

 - Khi tiếp nhận hồ sơ phải có Biên nhận hồ sơ.

 - Nếu chưa có kết quả theo ngày hẹn trên Biên nhận hồ sơ, phải giải thích rõ lý do, gửi Thư xin lỗi và hẹn lại ngày nhận kết quả.

 - Khi thu tiền của tổ chức, công dân phải có Biên lai thu tiền theo quy định. Không thu bất kỳ khoản nào khác mà pháp luật không quy định.

 - Cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị khác khi đến liên hệ giải quyết công việc, giao nhận hồ sơ phải đeo thẻ công chức, nhân viên theo quy định.

3. Đối với công dân

 - Chấp hành tốt các nội dung của phần Quy định chung.

 - Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo đúng thời gian quy định.

 - Trang phục lịch sự khi vào cơ quan, xuất trình giấy tờ có liên quan đến nội dung công việc yêu cầu giải quyết, trình bày rõ nội dung công việc cần giải quyết; đọc các bảng nội quy, thông báo, hướng dẫn cần thiết.

 - Không gây rối, làm mất trật tự nơi làm việc. Bộ phận có thể mời ra ngoài nếu cá nhân có hành vi quá khích, phát ngôn bừa bãi, gây rối trật tự nơi làm việc.

 - Nếu có điều gì không thỏa đáng về cán bộ, công chức, nhân viên có thể phản ánh về số điện thoại đường dây nóng của Trưởng bộ phận (được niêm yết) hoặc gửi thư vào hòm thư góp ý./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 555-QD.pdf

Lượt truy cập: 1507

Tag: cải cách hành chính , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , văn minh đô thị

Đánh giá bài viết: