Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

04-05-2017

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về ban hành Chương trình công tác năm 2017 và Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 5/2017 như sau:

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 1 (02-05/5/2017)

CT-PCT

- Thăm chúc mừng các chức sắc và các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2017

Phòng Nội vụ

Tuần 3 (15-19/5/2017)

UBND

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN tháng 5/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017.

VP. HĐND - UBND

CT-PCT

- Tổ chức Hội thao Quân sự - Quốc phòng cấp huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2017.

Phòng Kinh tế

- Thông qua kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”.

Phòng LĐ - TB&XH

Tuần 4 (22-26/5/2017)

UBND

- Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

TẢI Chương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND huyện


Lượt truy cập: 72

Đánh giá bài viết: