Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

08-12-2020

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương” với nội dung công khai như sau:

+ Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

+ Danh mục các dự án, công trình thực hiện đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng (tỷ lệ 1/25.000).

- Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày 09/12/2020 đến ngày 08/01/2020.

- Hình thức tiếp nhận ý kiến của nhân dân:

+ Nhận góp ý trực tiếp bằng Văn bản gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: A2-14, đường NC – KĐT Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

+ Nhận góp ý qua hộp thư điện tử (địa chỉ hộp thư điện tử: tnmt.bb@binhduong.gov.vn).

+  Nhận góp ý trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 2754

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: