Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ"

16-08-2021

CMSC Phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ"

Nhằm hưởng ứng và triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ", Chu tịch Hội đồng PHPBGDPL đã ký ban hành văn bản gửi các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ VN, các đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi tại địa chỉ: thitructuyen.binhduong.gov.vn 

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 307-hdph_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 714

Tag: thông báo , phổ biến pháp luật , hội thị trực tuyến

Đánh giá bài viết: