Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ lưu thông của người và phương tiện giao thông.

27-07-2021

CMSC Tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ lưu thông của người và phương tiện giao thông.

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2411-UBND_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 384

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch , giãn cách xã hội , 7 xã thị trấn

Đánh giá bài viết: