Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện.

15-11-2021

CMSC Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện.

Nay Thường trực HĐND huyện tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện để gửi đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn làm căn cứ trả lời cử tri trong đoit75 tiếp xúc cử tri.

Kèm Bảng tổng hợp./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 27-hdnd.pdf

Lượt truy cập: 659

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: