Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

27-07-2021

CMSC Về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2358-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 224

Tag: covid-19 , thị trấn lai uyên , phòng chống dịch , giãn cách xã hội , chỉ thị 16

Đánh giá bài viết: