Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

09-11-2020

CMSC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

Nhằm triển khai, cung cấp thông tin đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn Huyện có hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ sinh vật biến đổi gen phải thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro để bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật. Khi xảy ra rủi ro, tổ chức, cá nhân phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục rủi ro, kịp thời báo cáo ngay với cơ quan có chức năng (UBND cấp tỉnh nơi xảy ra rủi ro). Tổ chức, cá nhân không tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật,... Do đó, Ủy ban nhân dân huyện thông tin đến các tổ chức, cá nhân Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen với nội dung như sau:

Ký hiệu: 118/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/10/2020
Ngày hiệu lực: 02/10/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Tải xuống: Nghị định số 118/2020/NĐ-CP

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 637

Tag: thông báo , phổ biến pháp luật , môi trường , nông nghiệp

Đánh giá bài viết: