Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề về công tác tuyên truyền và quản lý thu, chi tài chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2024 tại Trung Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

05-06-2024

Sáng ngày 30-5-2024, ông Trần Thanh Bình-Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn Giám sát chuyên đề về kết quả công tác tuyên truyền và quản lý thu, chi tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện năm 2023 và phương hướng năm 2024. Tiếp đoàn có Ban Giám đốc Trung Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Sáng ngày 30-5-2024, ông Trần Thanh Bình-Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn Giám sát chuyên đề về kết quả công tác tuyên truyền và quản lý thu, chi tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện năm 2023 và phương hướng năm 2024. Tiếp đoàn có Ban Giám đốc Trung Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Ông Trần Thanh Bình-Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

 Tại buổi giám sát, các thành viên đã nghe đơn vị chịu sự giám sát báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền và quản lý thu, chi tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện năm 2023 và phương hướng năm 2024. Theo đó trong năm 2023 và quý I năm 2024, Trung tâm tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh; tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương phổ biến đến nhân dân.Bên cạnh đó hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo, vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong năm 2023 và quý I năm 2024, Trung tâm đã thực hiện tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Tết Dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc hàng năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thực hiện tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, bảng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của huyện, xe tuyên truyền lưu động, phát thanh trên đài Truyền thanh huyện và phổ biến cho các đài truyền thanh xã, thị trấn; xây dựng các chuyên mục, tin, bài viết, câu chuyện truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền qua các hội thi, hội diễn văn nghệ …Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06);Tuyên truyền công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ….

 Ngoài chương trình thời sự hàng ngày, mỗi tuần sẽ thực hiện các chuyên đề, chuyên mục khác như: Xây dựng Đảng; Quốc phòng và an ninh; Phụ nữ ngày mới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thanh niên; Giáo dục- Đào tạo; Chăm sóc sức khỏe; Biết để làm đúng; Câu chuyện truyền thanh; Chương trình phát thanh Măng Non, Cùng bạn đọc sách, Nông nghiệp và nông thôn, Tìm hiểu pháp luật. Những chuyên mục, chuyên đề này một tuần 1 chuyên mục, được phát thanh theo lịch phát sóng hàng tuần của đơn vị, phát ngày 2 lần sáng và chiều. Đối với công tác quản lý thu, chi. Hàng năm căn cứ vào chương trình hoạt động của Ngành Văn hóa cấp trên và các nhiệm vụ do huyện giao. Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để trình Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện thẩm định để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí hoạt động trong năm.

Cũng tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã chia sẽ  những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Trần Thanh Bình-Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện trong thời gian qua, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, ông mong muốn đơn vị tiếp tục đề ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới../.


Hoàng Tú

Lượt truy cập: 2860

Tag: giám sát chuyên đề về công tác tuyên truyền

Đánh giá bài viết: