Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

10-06-2024

Bàu Bàng: Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách. Huyện Bàu Bàng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 171 tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các khu ấp trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 7 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động như tại ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% khu phố, ấp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức giao dịch tại các xã, thị trấn

Tính đến tháng 04/2024, tổng dư nợ đạt 448 tỷ đồng, với 09 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, cho hơn 8.794 khách hàng đang sử dụng vay vốn.  Trong 10 năm qua vốn vay đã gúp cho 29.096 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các ĐTCS có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó đã có  hơn 1000 lượt  hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo, 4.811 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn giúp cải thiện môi trường sống, gần 448  học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 7.700 lao động được vay vốn tạo việc làm, 22 căn nhà ở xã hội, 01 lao động cấp hành xong án phạt tù được vay vốn.

Mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

Mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

Thực hiện Kết luận số 06-KL-TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW, Huyện ủy đã ban hành văn bản 359-CV/HU ngày 18/01/2022 và Kế hoạch số 76/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tín dụng cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội được HĐND, UBND huyện quan tâm. Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm UBND huyện trình HĐND huyện thông qua kỳ họp HĐND để trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tính đến tháng 04 năm 2024, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tổng nguồn ngân sách do UBND huyện và các xã trích chuyển sang NHCSXH là 30.633 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác cho vay

Cán bộ ngân hàng kiểm tra giám sát nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội

Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng phát triển tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dưng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Do đó phải xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Cần nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.


KIM NHỚ - THANH HIỆP

Lượt truy cập: 3059

Tag: tín dụng chính sách

Đánh giá bài viết: